09. 05. 2023

Vděčnost / 1.Janova 4:9-10

Naše první Vánoce s oběma dětmi se moc nedařily. Většina návštěv, které jsme si domluvili, byla zrušená z různých důvodů. Děti nám onemocněly ošklivým kašlem dva dny před Vánoci, Edovi rostly zuby, takže noci byly šílené, a do toho se nám rozbil i kočárek. Když se konečně dětem udělalo lépe,...

Read more

09. 05. 2023

Emmina modlitba / Žalm 8

Emmička od malička měla ráda modlitby. Často mi řekla: “Pomolíme ha babicku/dědecka/Edouska…” Jednou na procházce velmi intenzivně trvala na tom, abych se pomodlila, ale nechtěla mi říct, za co nebo koho by se chtěla pomodlit. Nejdřív jsem se jí vyptávala, ale pak mi došlo, že...

Read more